آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان مفتح شمالی پلاک 428 طبقه دوم واحد 3
021-88753840
info@mobtakeran-telecom.com